bokföringsbrott

Liberal politiker fuskade med bokföringen

0:31 min
  • En politiker från Liberalerna, som har flera politiska uppdrag i sin hemkommun i länet, har fått ett strafföreläggande för bokföringsbrott.
  • Enligt strafföreläggandet har personens bokföring i ett bolag under 2019 varit så bristande att verksamhetens ekonomiska förlopp inte har kunnat bedömas.
  • Om politikern inte godkänner strafföreläggandet på 2 000 kronor kommer ärendet i stället att gå till domstol.