KÄRNBRÄNSLEFÖRVARING

Liberalernas hot: Beslut innan lucia – annars väcks misstroende mot Strandhäll (S)

2:22 min
  • Om inte regeringen fattat beslut om hur det farliga avfallet från kärnkraften ska slutförvaras innan lucia tänker Liberalerna försöka få till stånd ett misstroende mot miljöminister Annika Strandhäll (S).

  • Detta även om det visar sig svårt av rent praktiska skäl att fatta ett sådant regeringsbeslut.

  • Den tidigare miljöministern, Per Bolund (MP), tycker att det finns frågetecken kring säkerheten som måste rätas ut innan ett beslut fattas.

Hotet om en misstroendeförklaring mot miljöminister Annika Strandhäll kvarstår. Om regeringen inte har fattat ett beslut före Lucia om slutförvaret av det farliga kärnavfallet tänker Liberalerna försöka få henne avsatt.

– Vi avser att medverka till en misstroendeförklaring som riktas mot miljö- och klimatminister om det inte kommer något beslut innan lucia, säger partiledare Nyamko Sabuni.

Under flera år har regeringen handlagt frågan om hur kärnkraftens farliga avfall ska slutförvaras.

Östhammars kommun i Uppland står redo att gräva ned det i urberget, men det regeringsbeslut som branschen väntat på har dröjt. Snart kommer besked, sa nya miljöministern och socialdemokraten Annika Strandhäll i SVT i onsdags.

– Det här är en av mina mest prioriterade frågor nu och jag avser att komma tillbaka med ett svar i absolut närtid med ett besked. Förhoppningsvis kommande dagarna, kommande veckan, sa Annika Strandhäll.

Miljöpartiets Per Bolund, till alldeles nyligen miljöminister och den som då ansvarade för ärendet, tycker att det är alldeles för tidigt.

– Jag tycker det är olyckligt och farligt om man forcerar fram ett beslut av politiska skäl när det ändå är Sveriges viktigaste och absolut största miljöärende någonsin, säger Per Bolund (MP).

Ni har ju utrett den här frågan länge nu.

– Det är för att det funnits stora frågetecken som inte är lösta. Kommer kopparkapseln, leran och berget var tillräckligt för att hålla det här livsfarliga ämnet isolerat? Kommer man kunna kommunicera med kommande generationer så att de förstår hur farligt det här ämnet är? säger Per Bolund.

Vad än de politiska ambitionerna är nu med Socialdemokraterna vid rodret, enligt uppgifter till Ekot från opolitiska tjänstemän på miljödepartementet är det troligen inte möjligt, av praktiska skäl, att fatta ett formellt beslut förrän efter årsskiftet.

Hotet om misstroende från Nyamko Sabuni och Liberalerna kvarstår.

– Min fråga tillbaka till regeringen blir: vad har ert statsråd gjort sedan i våras? Vi har förstått i riksdagen att regeringen har berett vidare den här frågan, för att fatta beslut. Tydligen har inte processen pågått i regeringskansliet. Och det är allvarligt. Vi står fast vid att beslut bör fattas innan lucia, och blir det inte fattat kommer vi att medverka till en misstroendeförklaring mot statsrådet, säger Nyamko Sabuni till Ekot.