Lockdown

Detta är personlig lockdown: Utgå i från att alla är smittade

0:46 min
  • På fredagen höll region Östergötland en presskonferens med både vädjan och uppmaningar till östgötarna att ta smittan på allvar.
  • Smittläget är allvarligt och det finns ingen tendens på minskad smitta i länet, därför införs personlig lockdown som gäller från och med fredagen och två veckor framåt.

Detta är personlig lockdown:

  • Utgå ifrån att alla du möter är smittade!
  • Träffa inte några andra människor än de du bor med.
  • Stanna hemma vid minsta symtom.
  • Arbeta hemma om du kan.
  • Håll avstånd på minst två meter, även utomhus.

Konkreta följder blir:

* Folkhälsomyndighetens lättnader för lagidrotter att anordna matcher eller tävlingar för barn och unga födda år 2002 gäller inte i Östergötland två veckor framöver.

* Lättnaderna för vaccinerade gäller heller inte under de närmaste två veckorna.