BEREDSKAP

Livsviktiga maskiner kan slås ut – 600 äldreboenden saknar reservström

2:10 min
  • Fler än 600 äldreboenden saknar reservsystem för att kunna få el vid ett strömavbrott, visar Ekots kartläggning.

  • Trots att det på flera boenden kan finnas äldre som behöver elektrisk utrustning för att överleva.

  • ”Nu börjar man tänka att det kanske inte finns några riktiga planer”, säger Camilla Thommes, verksamhetschef i Säters kommun.

Vid ett strömavbrott kan hissar sluta fungera, matlagningsmöjligheter slås ut och det finns även exempel på att både trygghetslarm eller brandlarm i äldreboenden i olika delar av landet lagt av.

Det har också hänt att dörrarna in till de boende inte gått att öppna eftersom de digitala låsen slutat att fungera under ett strömavbrott.

Dessutom kan temperaturen sjunka snabbt på vintern, och äldre på boendena kan vara beroende av medicinsk utrustning för att överleva, utrustning vars batteribackup kanske bara räcker några timmar.

– I princip borde alla äldreboenden ha säkrat sin elförsörjning genom reservkraftverk för att kunna upprätthålla verksamheten under ett strömavbrott, säger Jan-Olof Olsson, som är handläggare inom försörjningsberedskap på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Ekots granskning visar att så inte är fallet.

När vi frågar kommunerna, visar det sig att mer än 600 äldreboenden står utan tillgång till såväl stationära som mobila reservkraftverk. Det av de sammanlagt cirka 1 200 äldreboenden vi fått svar om, från närmare 200 kommuner.

– Den som är verksamhetsansvarig tar en oerhört stor risk, skulle man få ett längre strömavbrott så kommer vårdboendet att vara utslaget under en lång tid, säger Jan-Olof Olsson på MSB.

Säter är en av de kommuner som svarat att inget äldreboende i dag har reservkraft. Något som kan ställa till med problem.

– Vi är beroende av ström till de flesta insatser. Det är mer sårbart i dag, säger Camilla Thommes, verksamhetschef i Säters kommun.

I Säter kan det också finnas personer på boendena som är beroende av medicinsk utrustning som går på ström, enligt verksamhetschef Camilla Thommes. Det kan till exempel handla om syrgaskoncentrator eller droppräknare.

– Så den planen vi har är att då får man flytta de individerna som är i mest akut behov av elektrisk utrustning, säger hon.

Säg att strömavbrottet skulle bero på en omfattande storm och det är svårt att ta sig fram, hur gör man då?

– Ja, det var en bra fråga. Det är väl saker som vi måste titta på. Vi har inte ännu hamnat i den situationen, men det kan ju uppstå, absolut, säger Camilla Thommes.

Även dokumentationssystemet på äldreboendena är känsligt för strömavbrott, och det kan också göra det svårt att få fram vilken medicin olika personer ska få, säger Camilla Thommes.

– Det går ju att skriva ut manuella listor, men det är svårt att göra det om det är ett strömavbrott så klart.

Säter bygger nu ett nytt äldreboende som i framtiden kommer att ha ett reservaggregat. Men fortfarande finns ingen plan för de äldre byggnaderna, enligt verksamhetschef Camilla Thommes.

– Jag är tacksam för att du har kommit hit, för nu börjar man reflektera och tänka att det kanske inte finns några riktiga planer, så det här är något vi måste jobba med framöver, säger Camilla Thommes.