Löpande förbättringsarbete med hjälp av A/B-tester

I vårt arbete med att utveckla sverigesradio.se är vi måna om att användarupplevelsen ska vara den bästa möjliga. Genom att arbeta med bland annat datadriven utveckling i form av A/B-tester hoppas vi kunna uppfylla vår ambition.

A/B-tester ger oss en möjlighet att testa hypoteser direkt i produktionsmiljö med rätt innehåll på ett enkelt sätt. Det är en kvantitativ metod som innebär att vi kan testa vår hypotes genom att ställa två (eller flera) varianter mot varandra. Dessa varianter testas på sajten och vilken variant du som användare får se, avgörs av slumpen. När tillräckligt många användare besökt/använt de olika varianterna kan vi sedan se om någon av dem fungerar bättre än de andra och om vi därmed kunna uppfylla vårt mål dvs. validera vår hypotes.

Vi ser dessa tester som ett komplement till de kvalitativa metoder (t.ex. användningstester) som vi använt oss av under många år och fortfarande använder. Att träffa och prata med användare är högt prioriterat för oss. Vår ambition är att genomföra A/B-tester löpande vilket innebär att du som användare kan uppleva att sajten ändras i högre utsträckning än tidigare. Om du som användare har några frågor gällande A/B-tester så ta gärna kontakt med Sveriges Radios webbsupport.