FÄRJETRAFIKEN

LRF sågar Trafikverkets förslag om Gotlandstrafiken

2:02 min
  • Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är i sitt remissvar till regeringen kritiskt till Trafikverkets rapport om hur färjetrafiken ska skötas i framtiden.

  • Rapporten tar bland annat upp förslag som gäller prisökningar och längre överfartstider.

  • "Logistiksystemet i Sverige idag är väldigt tajt vad gäller lönsamhet – alltså kan vi inte ta andra prisökningar än vad en konkurrerande verksamhet på fastlandet skulle få", säger Andreas Nypelius, ordförande för LRF Gotland.