LANTBRUK

LRF Värmland: Vildsvinen borde utrotas

1:31 min
  • I en motion till Lantbrukarnas riksförbundsstämma framför LRF i Värmland att vildsvinsstammen måste minska och att det bästa vore om vildsvinen utrotas i Sverige.
  • Det här för att vildsvinen i för stor utsträckning förstör grödor och tomter, förorenar foder, riskerar smittspridning till tamgrisar och orsakar trafikskador, enligt LRF Värmland. Jakt upplevs inte vara tillräckligt och man frågar efter mer verktyg.
  • "Politiken måste ge oss förutsättningar! I danmark har man ju bestämt sig för att det är en art som vi inte ska ha, för att den förstör så mycket" säger Patrik Ohlsson, ordförande för LRF Värmland.