Hederskultur

L:s partistyrelse vill utreda förbud mot kusinäktenskap

2:02 min
  • För att förhindra hedersrelaterat förtryck vill Liberalernas partistyrelse nu utreda ett förbud mot kusin-äktenskap.
  • "När det gäller kusinäktenskap, är det så att barn många gånger har lovats bort tidigt", säger Liberalernas partisekreterare Juno Blom.
  •  Förslaget finns med i en rapport om hur Liberalerna vill få bort utsatta områden till 2030, och kommer att behandlas på partiets landsmöte i höst.

Enligt partisekreterare Juno Blom är äktenskap mellan kusiner en del av hederskulturen där giftermål inom släkten anses gynnsamt för familjens rykte och heder. Hon hoppas att förslaget får stöd på Liberalernas landsmöte i höst.

– Vi vet att när det gäller kusinäktenskap, så är det så att barn många gånger har lovats bort tidigt.  De gifts sedan bort, och vi vet också att utsattheten riskerar att bli så mycket större när det är två familjer som planerar och genomför de här äktenskapen, säger Juno Blom.

Hur stort är problemet med att kusiner gifts mot sin vilja med varandra?

– Vi har ingen statistik på hur många kusinäktenskap som jag känner till. Däremot har jag ju träffat oändligt många unga människor som just ger uttryck för det här att man säger ja mot sin vilja, det har inte funnits någon annan väg.

I Sverige är det förbjudet att gifta sig med sin dotter eller son, eller med ett helsyskon. Halvsyskon kan däremot få dispens. Det finns dock inga hinder för kusiner att gifta sig med varandra. Men hur vanligt det är med kusinäktenskap är svårt att veta.

Varken SCB eller Skatteverket för statistik. Inte heller det nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck har en tydlig bild, men uppger för Ekot att de får samtal om det ibland till sin stödtelefon. Det finns redan lagstiftning för att förhindra tvångsäktenskap, och under de senaste åren har en rad lagskärpningar på det här området införts.

Men ett förbud mot specifikt kusinäktenskap behövs ändå, enligt Juno Blom och en enig partistyrelse i Liberalerna.

– Det här är ett sätt att förebygga och förhindra att unga människor ska tvingas in i äktenskapet. Unga ska få välja sin frihet, säger hon.

Inget riksdagsparti har hittills lyft frågan om kusinäktenskap men flera partier driver på för ytterligare skärpt lagstiftning mot tvångsäktenskap. Förslaget från Liberalernas partistyrelse finns med som en punkt i en rapport om hur Sverige ska få bort utsatta områden, och som ska behandlas på partiets landsmöte. Partisekreterare Juno Blom påpekar att stopp för kusingifte är en fråga som nu uppmärksammas utomlands.

– I Norge till exempel har man ju nu fattat ett beslut om förbud mot kusinäktenskap, och i andra länder jobbar man mycket med risker kopplat till det, säger Juno Blom.