Luftföroreringar

Luften blir allt friskare i Småland: "Varje minskning är bra"

1:25 min
  • Luftkvaliteten i Småland blir allt bättre med minskade föroreningar från avgaser och annan förbränning, detta enligt Luftvårdsförbundet.
  • "Det bidrar till en god livskvalitet. Men samtidigt  är det inte så att det finns någon lägstanivå, utan varje minskning är bra" säger Martin Sjödahl, vice ordförande i Kronobergs luftvårdsförbund.
  • Enligt luftvårdsförbundet kan pandemin ha varit en bidragande orsak och Martin Sjödahl hoppas att vi ska kunna upprätthålla trenden även efter att samhället öppnar upp.

Simon Lundvall 
070-811 5815