UNIVERSITETSFUSK

Lundaforskare plagierade sina studenters uppsats – fälls av nämnd

0:29 min
  • En forskare i Lund fälls för att ha plagierat en studentuppsats som hen varit handledare för.
  • Nämnden för prövning av oredlighet i forskning, NPOF, skriver i sitt beslut att den anmälda forskningsartikeln som forskaren publicerade 2017, "bygger på samma idé, metod, data och slutsatser som masteruppsatsen och till stor del innehåller direkt kopierade textavsnitt".
  • Masteruppsatsen refereras och citeras inte, och att den nämns i tackordet är enligt nämndens bedömning inte tillräckligt.