Forskning

Lunds universitet söker 10 000 barnfamiljer för studie

1:39 min
  • Lunds universitet är på jakt efter 10 000 barnfamiljer för en omfattande studie om hur små barn under tre år mår inom olika familjekonstellationer
  • Forskarna menar att kärnfamiljen är en relativt ny familjeform om man ser till mänsklighetens historia, och att den mesta kunskapen om barns utveckling är baserad på det. Nu bör den uppdateras, enligt forskarna.
  • "Vi vet idag att barn skapar likviktiga relationer till fler än en person från början", säger Ellia Psouni, docent i utvecklingspsykologi