Naturvård

Lyckad återplantering av flodpärlmusslor utanför Göteborg

2:00 min
  • Flodpärlmusslan som renar rinnande vatten har funnits i Sverige sedan urminnes tider, men på grund av bland annat ett intensivt pärlfiske, och ett allt mer intensivt jord- och skogsbruk har musslorna minskat drastiskt de senaste hundra åren.
  • Nu har levande musslor från återplantering av flodpärlmussla hittats för första gången i bäckar utanför Göteborg.
  • Enligt Håkan Söderberg, koordinator för nationella åtgärdsprogrammet för flodpärlmussla, ger detta hopp om att metoden med att infektera öringar med mussellarver kan fungerade på fler platser i landet.