FISKEVÅRD

Lyckad föryngring av flodpärlmusslor i jämtländska vatten

1:42 min
  • Tillväxten för den starkt utrotningshotade flodpärlmusslan ser positiv ut i flera vattendrag i Jämtlands län.

  • Det visar nya inventeringar som organisationen Sportfiskarna har gjort på fyra platser i Berg och Bräcke kommuner, på uppdrag av länsstyrelsen.

  • "Två av de här har ju god föryngring. Alltså små musslor", säger projektledare Andreas Karlberg.