Glasriket

Lyckade tester för att återvinna bly ur giftiga glasrester

2:01 min
  • Både riksdagsledamöter och landshövdingar ville besöka hyttan i Boda när det gjordes ett större försök att utvinna bly ur gamla glasrester.

  • Målet är att kunna återvinna både bly och glasmassa och göra glasrikets giftiga deponier lönsamma i framtiden.
  • "Glasmassans egenskaper var nog över förväntan, vi kunde utföra olika prototyper med väldigt bra resultat, bland annat olika inredningsdetaljer", berättar Jonas Karlsson, samordnare för innovativ sanering i Glasriket.