Lag

Lyssna mer om visselblåsarfunktionen: "Folk är rädda för att bli av med sina jobb"

5:39 min
  • Företag med över 50 anställda, och offentliga verksamheter måste senast december 2021 enligt EU-direktiv införa en säker rapporteringskanal, även kallat visselblåsarfunktion.
  • Men frågan är om anställda kommer att våga använda funktionen.
  • I till exempel Båstad kommun där man haft funktionen i fyra år har inte en enda person använt den, trots att man får vara anonym.