SEXUELL LÄGGNING

M och C vill också se förbud mot omvändelseterapi av hbtq-personer

2:07 min
  • Både Moderaterna och Centerpartiet ansluter sig till kravet på en kriminalisering av så kallad omvändelseterapi, som syftar till att unga hbtq-personer ska ändra sin sexuella läggning.

  • Liberalerna har länge drivit på för en kriminalisering och riksdagsledamöter från S har motionerat om förbud.

  • ”Hela föresatsen är ju att homosexualitet skulle vara en sjukdom som kan och ska botas. Det är naturligtvis helt fel och en väldigt apart uppfattning i ett modernt samhälle”, säger Centerpartiets rättspolitiske talesperson Johan Hedin.

– Man ska inte underskatta komplexiteten i en sådan här lag, att konstruera den så att den blir träffsäker och rättssäker. Men vi har gjort svårare saker förut, och det känns väldigt angeläget att göra det, säger Johan Hedin.

Så kallad omvändelseterapi innebär, i korthet, att hbtq-personer utsätts för olika slags påtryckningar eller tvång för att dölja sin sexualitet eller sin könsidentitet. Det här är något som förekommer ”i en inte obetydlig utsträckning” i Sverige, enligt Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor - MUCF - som på regeringens uppdrag har kartlagt hur vanligt det är att till exempel familjemedlemmar, släktingar eller religiösa ledare försöker omvandla unga homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoner - till heterosexuella.

MUCF föreslog i mars att regeringen ska tillsätta en utredning om ett förbud mot omvändelseförsök av både barn och vuxna. Frågan bereds just nu på justitiedepartementet.

Och det politiska trycket ökar. Liberalerna har i riksdagen länge drivit på för en kriminalisering, och nu tar alltså Centerpartiet och Moderaterna ställning för samma sak.

Att tvinga någon till omvändelseterapi kan utgöra olaga tvång, något som redan i dag är brottsligt. Men den nuvarande lagstiftningen räcker inte till, säger Moderaternas rättspolitiske talesperson Johan Forssell.

– Vi tycker att det ska vara ett förbud. Sverige ska vara ett tolerant land, där sådant här dumheter helt enkelt inte ska ske.

Hur utbrett tror du att det är?

– Det är vanligare än vi vill att det ska vara, och vi tycker oss se tecken på att det har ökat i omfattning på senare år, säger Johan Forssell.