OTYDLIGT RÄTTSLÄGE

M och L vill se vaccinkrav för nyanställda i vården

2:14 min
  • Gamla och sjuka ska kunna vara säkra på att möta vaccinerad personal menar  Liberalerna och Moderaterna som vill att vaccination ska kunna vara ett villkor vid nyanställningar inom viss vård och omsorg.
  • Moderaterna kräver att regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram nationella riktlinjer för det, och Liberalerna anser att smittskyddslagen behöver förtydligas.
  • Socialminister Lena Hallengren tycker att frågan om vaccinationskrav vid anställning är en senare fråga och att situationen på arbetsplatser inom vård och omsorg behöver lösas nu. Därför kallar hon inom kort till sig arbetsmarknadens parter för samtal.