Kollektivtrafik

M-toppen: Pandemiplankningen har kostat 750 miljoner kronor

0:42 min
  • Plankningen på bussar förra året ökade med över 1 000 procent. Vissa dagar reste 8 av 10 utan att betala.

  • Därmed gick 750 miljoner kronor till spillo, enligt siffror från SL som konstaterar att förra året var pandemiplankarnas år.

  • Nu görs flera insatser för att få in de välbehövliga skattekronorna, bland annat ska biljettkontrollerna fyrdubblas.