Efter Ekots granskning

M: Utred inlåsning på obestämd tid för återfallsförbrytare

2:00 min
  • M vill att Sverige utreder möjligheten att införa ett så kallat förvaringsstraff, vilket skulle innebära att vissa gärningsmän kan hållas inlåsta på obestämd tid om risken för att de ska återfalla i brott anses överhängande.

  • Ekots granskning har de senaste veckorna kunnat visa hur en man upprepade gånger begått sexualbrott mot barn under ett decennium.

  • ”Det ställer frågan om det inte är dags att rättsväsendet får andra möjligheter att skydda medborgarna”, säger moderaten Johan Forssell.

Livstids fängelse finns inte i straffskalan för sexualbrott, men enligt moderaterna bör det finnas en möjlighet att exempelvis personer som begår grova sexualbrott mot barn, och bedöms benägna att återfalla i brotten, hålls inlåsta på obestämd tid.

Partiet vill att en utredning tillsätts om att införa den typen av förvaringsstraff.

Ekot har tidigare berättat om hur en man under ett decennium begått sexualbrott mot barn, och han har fortsatt även efter att ha dömts. Mannen har dömts mot sitt nekande.

– Man blir väldigt bestört. Det ska gå inte gå till så här, att personer hela tiden begår nya brott, i det här fallet är det så oerhört allvarligt också att barn kommit till så allvarlig skada. Det här har varit en bidragande del till att vi moderater vill titta på det här förvaringsstraffet, som inte finns i dag, säger Johan Forssell.

I går avslöjades också att någon rättspsykiatrisk undersökning av mannen inte gjordes, trots att en rättspsykiater rekommenderade det när mannen utreddes 2015.

– Det tycker jag ställer frågan om det inte är dags att rättsväsendet får andra möjligheter att helt enkelt skydda medborgarna mot den här typen av personer som hela tiden begår nya brott, säger Johan Forsell.

Moderaterna vill alltså att en utredning om att införa ett så kallat förvaringsstraff nu genomförs. En påföljd som också Sverigedemokraterna efterfrågat.

– Om man kan se att det finns ett mönster som talar för att personen riskerar att återfalla i brott kan man hålla kvar personen på förlängd tid i anstalt till dess att återfallsrisken minskar, säger Adam Marttinen som sitter i justitieutskottet för Sverigedemokraterna.

Rent praktiskt vill moderaterna att ett förvaringsstraff skulle innebära att domstol dömer till förvaring mellan en viss kortaste och längsta tid. Åklagare skulle också kunna begära fortsatt förvaring även efter att den längsta tiden löpt ut, vilket då kräver domstolsbeslut.

– Och då har förövaren också tillgång till ett juridiskt ombud och sen blir det domstolen som får fatta ett beslut, säger Johan Forsell.

Riskerar det inte att vara godtyckligt huruvida en person riskerar att återfalla i brott eller inte?

– Vi menar att det här ska användas väldigt sparsamt. Det är för de personer som begår de allra grövsta brotten, primärt kanske sexualbrott mot barn. Där blir det en fråga om bedömningar, men vi tror att den här möjligheten skulle vara motiverad, säger Johan Forsell.