SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET

Majoritet för tydligare sjukpenningbeslut

2:08 min
  • En majoritet i Socialförsäkringsutskottet vill att sjukskrivnas rätt till sjukpenning ska prövas mot arbeten inom en viss yrkesgrupp efter sex månaders sjukskrivning, istället för som idag mot den vanliga arbetsmarknaden.
  • Yrkesgrupperna är inte klara, men kommer innehålla arbeten som ställer liknande krav, till exempel en grupp för personal inom vård -och omsorg.
  • Sverigedemokraternas Julia Kronlid stödjer regeringens förslag: "Det måste bli mycket tydligare vilka yrkesgrupper man prövas mot." 

Idag bedömer Försäkringskassan rätten till sjukpenning mot arbeten som finns på den vanliga arbetsmarknaden när en person varit sjukskriven i sex månader. Sjukskrivna kan alltså nekas sjukpenning om de förväntas klara jobb som är mindre stressiga eller fysiskt lättare.

Regeringens lagförslag går nu ut på att istället bedöma rätten till sjukpenning mot en eller flera utpekade yrkesgrupper. Tanken är att det ska bli lättare för människor att förstå vilka arbeten som Försäkringskassan anser att de ska klara.

Och det finns alltså en politisk majoritet för lagförslaget. Sverigedemokraternas Julia Kronlid tror att det här minskar risken för att människor felaktigt nekas sjukpenning.

- Så som det har fungerat fram tills nu har varit helt orimligt när människor bedömts mot fiktiva fantasijobb som jag brukar kalla det, jobb som inte finns på riktigt. Och det måste bli mycket tydligare vilka yrkesgrupper man prövas mot. För att minska risken för helt orimliga utförsäkringar.

Men moderaternas Maria Malmer Stenergard tror inte att en lagändring kommer göra det bättre.

- Försäkringskassan måste bli bättre på att motivera sina beslut, men det här riskerar bara att det blir krångligare. Domstolarna pekar på att det riskerar att bli ännu otydligare och fler överklaganden till följd av det. Och det är ju inget som hjälper den enskilde tillbaka i arbete.

Försäkringskassan som var kritisk när förslaget gick ut på remiss, jobbar nu tillsammans med Arbetsförmedlingen för ta fram olika yrkesgrupper, men det är klart först i vår. Yrkesgrupperna ska innehålla arbeten som ställer liknande krav. Det kan t ex. bli en grupp för personal inom vård -och omsorg och en för chefer.

Trots att Sverigedemokraternas Julia Kronlid är positiv till lagändringen, ser hon en risk att Försäkringskassans bedömningar, kommer fortsätta att vara orealistiska.

- Det finns en risk att det kan bli stora breda yrkesgrupper som man kan bedömas kring, så det här kommer vi följa noggrant.

Lagförslaget föreslås träda i kraft nästa höst och kommer också gälla för prövningen av arbetslösas rätt till sjukpenning.