STATLIGA UNGDOMSHEM

SIS efter kritiken: Barn på ungdomshem måste kunna avskiljas

2:08 min
  • Det finns nu majoritet i riksdagen för att avskaffa möjligheten att isolera barn på statliga ungdomshem.

  • Men SIS, Statens institutionsstyrelse, svarar att de tycker att befogenheten att isolera behövs.

  • Socialminister Lena Hallengren ställer sig också kritisk till att ta bort befogenheten. Hon skriver till Ekot att det är svårt att helt ta bort den och att regeringen ska återkomma i frågan.

Ekot har länge granskat hur avskiljning, det vill säga isolering av barn på statliga ungdomshem, används. Och visat på flera brister. Det ledde redan 2009 till att Barnombudsmannen engagerade sig i frågan och i förlängningen till att lagen ändrades så att den tid barn får hållas isolerade minskade. Men flera partier har efter det velat avskaffa isoleringarna helt.

Tidigare fanns ingen majoritet för det. Moderaterna har stött socialdemokraternas och s- och mp-regeringens linje som därmed haft majoritet. Men nu är miljöpartiet i opposition och röstat emot regeringen i frågan.

– Sverige har fått upprepad kritik från FN:s tortyrkommission och barnrättskommitté för att vi isolerar barn, och de barn som oftast blir utsatta för de här övergreppen är flickor i 11- till 15-årsåldern och barn med funktionsnedsättningar. Staten måste hitta andra sätt att hantera de här barnen. Och jag är väldigt glad att vi har en majoritet i Sveriges riksdag för att det här måste upphöra, säger Miljöpartiets gruppledare Annika Hirvonen.

En riksdagsmajoritet uppmanar därmed regeringen att ändra systemet i ett tillkännagivande.

– Och då förväntar jag mig att regeringen kommer att vidta de åtgärder som krävs, för att vi inte längre ska kränka barns rättigheter. Det här är en jätteviktig fråga för mig och hela miljöpartiet. Barns rättigheter är en helt central värderingsfråga, säger Annika Hirvonen.

Men om det är så viktigt, varför har ni gått med på det här och inte ändrat det under den tid ni har varit i regering?

– När vi satt i regering så drev vi det här stenhårt. Och nu när vi inte längre sitter i regering då gör vi det på det sätt man driver frågor i opposition, nämligen riktar ett tillkännagivande till regeringen.

Det här är den första omröstningen där Miljöpartiets avhopp från regeringen får den här effekten; att majoriteten i riksdagen ändras, när partiet nu utan regeringssamarbetet kan driva sin egen linje.

"Linnea" blev isolerad flera gånger när hon för flera år sedan värderades på Sis. Hon tycker att det finns tillfällen då det kan vara befogat att använda avskiljning, men hon upplever att isoleringen ofta gjordes i onödan och att det fick allvarliga konsekvenser för henne. Hon vill vara anonym.

--De behandlade oss inte som att vi hade känslor eller som att vi var barn utan det var hårt och för minsta lilla var det våldsamt till ”isol” och sen bara bli lämnad där, säger hon.

Sis pressekreterare Jesper Lindberg skriver till Ekot att myndigheten håller fast vid sin uppfattning att befogenheten behövs, för att inte ungdomar och personal inte ska komma till skada. Han påpekar också att personal ska finnas tillgänglig hela tiden för de ungdomar som avskiljs.

Så upplever inte "Linnea" att det var på henne tid på Sis. Isoleringscellen var ett omöblerat rum. Till dörren fanns ett fönster där personalen skulle titta till henne. På golvet fanns en galonmadrass som hon brukade sätta för fönstret, säger hon.

--Den brukade jag ställa upp så de kunde inte ens kunde se om jag levde där inne eller inte, säger hon.

Rutinerna ska ha ändrats på Sis sedan "Linnéa" vårdades där. Socialminister Lena Hallengren har avböjt en intervju. Men i ett skriftligt svar skriver hon att hon tycker att det är svårt att helt ta bort befogenheten, för kraftigt utåtagerande ungdomar, och att regeringen ska återkomma i frågan.

Juno Blom som är barnrättspolitisk talesperson och partisekreterare för Liberalerna är en av de som velat förbjuda avskiljningar:

– Nu har vi en majoritet, nu kommer vi kämpa tillsammans och jag hoppas verkligen att statsrådet Lena Hallengren tar sitt förnuft till fånga och verkligen sällar sig till den skaran och att vi jobbar tillsammans för att förändra villkoren för våra utsatta barn. För jag menar när man handskas så ovarsamt med den här typen av tvångsmedel så är det ett totalt haveri. Och att vi överhuvudtaget tillåter de här tvångsmedlen är ju fruktansvärt. Att vi nu fått en majoritet visar ju på att vi tar ställning för de allra mest utsatta barnen, säger Juno Blom.