sjöfart

Mälaren missar fartygstrafik trots muddring

2:02 min
  • Sverige har Europas längsta kustremsa, trots det sker bara några få procent av godsfrakt via sjöfart.
  • Mälarhamnar AB i Västerås och Köping vill vara med och konkurrera om att boka fullängdsfartyg, men en bro från 1950-talet stoppar det.
  • "Vi har väldigt mycket ledig kapacitet, och har hela hamnsverige", säger Carola Alzen, VD för Mälarhamnar AB.