MÅL TILL 2024

Målet om 5 000 fler poliser går trögt – färre i Stockholm i år

2:07 min
  • Det kan bli svårt för polisen att klara ambitionen med ytterligare runt 5 000 fler poliser till 2024.

  • I nuläget har det tillkommit 1 300 poliser, och utvecklingen går trögt i framförallt polisregion Stockholm, där antalet poliser minskat med 143 stycken sedan nyår.

  • Det saknas alltså 4 000-5 000 poliser för att klara målet – förhoppningen står till de runt 3 000 personer som nu går polisutbildningen.

Regeringens mål är att Polismyndigheten vid slutet av 2024 ska ha totalt 10 000 fler polisanställda jämfört med 2016. Det finns, enligt regeringen, inget formellt beslut på hur många av dem som ska vara poliser – och inte civilanställda – men ambitionen är att balansen i myndigheten ska bibehållas med en tredjedel civilanställda och två tredjedelar poliser.

Det skulle då handla om totalt drygt 6000 poliser, som ska in i myndigheten.

I nuläget har den vuxit med 1 300 poliser, och enligt preliminära siffror kommer på måndag ytterligare ungefär 750 nyutbildade poliser ut i arbete.

Därmed behöver polisen växa med ytterligare 4000-5000 fler poliser för att klara det uppsatta målet.

För att klara det hoppas man nu på utflödet från landets polisutbildningar. Där utbildas i nuläget 3 000 personer – förhoppningen är att så många som möjligt ska gå klart utbildningen och sedan börja arbeta som polis.

– Det kommer kräva väldigt mycket av oss, och det är därför vi jobbar väldigt aktivt med att rekrytera. Och även att uppvärdera polisyrket och få fler poliser att stanna kvar, och komma tillbaka. Vi måste jobba i alla delar för att nå det här målet, som är en utmaning, helt klart, säger Mattias Dejke, samordnare för myndighetens tillväxt.

Polisregion Stockholm har blivit nästan 300 poliser färre sedan 2016, och ungefär hälften av dom har försvunnit senaste året.

Det handlar dels om pensionsavgångar – och dels om att anställda säger upp sig. Enligt facket Polisförbundet kan det senare bland annat förklaras med tung arbetsbelastning och uteblivna löneförhöjningar i vissa grupper.

– Väldigt många av de 3 000 poliser som är i utbildningssystemet är dedikerade att komma till Stockholm, och fler behöver komma till Stockholm, säger Mattias Dejke.