TRAFIK

Målet: Var femte trafikant ska vara cyklist

1:37 min
  • Regionen storsatsar nu för att öka cyklandet i Stockholm.
  • Målet är att cykelvägnätet ska byggas ut från 160 till omkring 800 km och att cyklisterna ska stå för 20 procent av andelen trafikanter år 2030.
  • "Det här är ett område där Stockholm behöver steppa upp, både för klimatet och hälsan", säger Gustav Hemming (C), tillväxt- och samhällsplaneringsregionråd i Stockholm.