Malmbanan har blivit en akilleshäl för svensk stålindustri

11 min
  • Järnvägen i norra Sverige behöver byggas ut snabbt om inte hela systemet ska överbelastas och drabbas av en trafikinfarkt. Det står klart av den rapport som Trafikverket lämnat över till regeringen i förra veckan.

  • På Malmbanan är det nu så trångt att det nya stålverket i Boden måste importera malmen från Kanada och Brasilien istället för att ta det från närliggande gruvor.

  • Malmbanan som sen 1800-talet varit den svenska gruvnäringens pulsåder har istället blivit industrins svaga punkt.