TIDAHOLM

Mammans assistans togs bort – barnen fick veta genom brev

1:36 min
  • Efter flera år av personlig assistans upphörde den för systrarna Lundbergs mamma, som istället skulle få hjälp av hemvården i Tidaholm. 
  • Systrarna är kritiska till hur kommunen hanterat detta då de aldrig informerades om ändringen.
  • Socialchefen i kommunen menar att man främst vänder sig till den som söker insatsen. 

Döttrarna har överklagat Försäkringskassans beslut om assistanstimmarna till förvaltningsrätten, som gått vidare till kammarrätten efter överklaganden från båda sidor.