SOCIALFÖRSÄKRING

"Man anses kunna arbeta fastän man inte får något arbete"

1:42 min
  • Andelen personer som får avslag på sin ansökan om sjukersättning i Örebro län är fortsatt hög. Förra året fick drygt två av tre personer avslag, totalt handlar det om 380 personer.

  • Det visar siffror från Försäkringskassan.

  • "Ofta handlar det om personer med livslånga funktionsnedsättningar som anses kunna arbeta fastän det inte finns något arbete om man har en sådan funktionsnedsättning", säger Christer Johansson, vice ordförande i DHR i Örebro län.