LEX MARIA

Man avled efter uppskjutna operationer - IVO avslutar ärendet

0:37 min
  • Inspektionen för vård och omsorg avslutar ärendet där en man i 75-årsåldern avled på centralsjukhuset i Karlstad.

  • Mannen opererades åtta gånger under en tvåveckorsperiod för enklare besvär och varje operation blev fördröjd med långa fasteperioder som följd, han hade underliggande sjukdomstillstånd och hälsan försämrades och när han var på dialys drabbades han av hjärtstopp och avled.

  • Händelsen anmäldes enligt Lex Maria och IVO menar att Region Värmland vidtagit åtgärder för att något liknande inte ska kunna hända igen och avslutar ärendet.