BEFOLKNING

Personalbrist inom äldreomsorgen när turisterna intar Orust

1:34 min
  • Orust är redan kommunen med störst andel äldre i P4 Göteborgs bevakningsområde – på sommaren ökar andelen ännu mer då många flyttar till sina sommarbostäder.
  • Kommunen får kostnadskompensation men det är svårt att hitta personal till äldreomsorgen.
  • Lena Gardtman är chef för omsorgen på Orust berättar om sin inte så ljusa framtidsspaning.