Kultur

Många behöver krisstöd – ansökningar för 1,6 miljarder

2:01 min

Det är deadline för kulturarrangörer att söka årets första krisstöd.

Kulturrådet har haft ett högt söktryck och många arrangörer fortsätter att söka pengar för att klara av pandemin.

Erica Månsson är chef för enheten som hanterar krisstöd på Kulturrådet.

– Vi har ett väldigt högt söktryck just nu. Både vad gäller mail i supporten och telefon. Vi hade i dag ungefär 1 700 ansökningar och 1,6 miljarder i sökta belopp.

Söktrycket till årets första krisstöd från Kulturrådet är lika stort som i höstas, berättar Erica Månsson på Kulturrådet.

– De ringer jättemycket och det beror på att det finns ett stort behov i kulturlivet.

På tisdagen lämnade kulturrådet en rapport till regeringen som visar hur det har gått med krisstödet till kulturarrangörer under pandemiåret.

1,2 miljarder kronor delades ut till kulturarrangörer i landets samtliga 21 regioner.

Två tredjedelar av alla som sökte pengar, fick bifall, och Stockholm fick mest pengar, en tredjedel. Fler än 3 000 verksamheter fick krisstöd.

– Vi hade alltså 6 000 ansökningar. Vi kan också säga att det var många nya sökande, nya aktörer. Mer än hälften var nya aktörer för kulturrådet. Vi tycker också att vi nått ut bra med krisstödet, till alla 21 regioner. Vi har också haft en branschdialog och sett att behovet är fortsatt stort till kulturlivet.

Och nu finns en stor oro för vad konsekvenserna av pandemin kan innebära för framtiden.

– En farhåga som har lyfts fram i våra branschdialoger är farhågan om pandemin för med sig en förlorad generation. Unga kulturutövare som tvingas lämna yrket innan de har hunnit etablera sig, är en farhåga som lyfts fram i våra dialoger och är mycket olyckligt.