Valmyndigheten

Många brevröster underkänns i Sametingsvalet

1:39 min
  • Många brevröstar i Sametingsvalet, som sker nu i maj, men att brevrösta är en process som lätt kan bli fel och många röster underkänns.
  • För att minska antalet underkända röster går Valmyndigheten nu ut med tydligare instruktioner och även information på fler samiska språk.
  • " Det vanligaste felet var 2017 att väljarens underskrift saknades på ytterkuvertet, som också fungerar som ett röstkort i det här valet", säger Maria Nordström, valhandläggare på Valmyndigheten.