Många pappor använder inte sin föräldraledighet

2:47 min

Alla föräldrar har rätt till betald föräldraledighet i Sverige. Det betyder att bägge föräldrar har rätt till minst tre månaders ledighet med lön när barnen är små. Men många pappor använder inte sin föräldraledighet. Det visar en ny rapport från Inspektionen för socialförsäkringen.

Ann-Zofie Duvander jobbar på en myndighet som heter Inspektionen för socialförsäkringen. Hon säger att det finns flera problem när pappor inte stannar hemma med sina barn. Barnet får inte vara med sin pappa lika mycket. Det kan också bli ojämlikt mellan föräldrarna. Ena föräldern tar hand om barnet, medan den andra föräldern jobbar, säger Ann-Zofie Duvander. Och om pappan inte använder sina tre månader, så kan det bli svårt att få föräldraledigheten att räcka till.

– Jag skulle säga att barnen får mindre tillgång till båda sina föräldrar, men det är också så att det är en förälder som får ta huvudansvaret här, både omsorgsmässigt och ekonomiskt, så kan det bli ansträngts om man försöker få ihop tiden fram till förskolan tillexempel.

Vart tredje barn som föddes 2017 har en pappa som tagit ut färre än 30 dagars föräldraledighet de första två åren.

Pappor som inte är föräldralediga är ofta äldre eller födda i ett annat land. Men det kan också vara pappor som är egenföretagare. Pappor med låg utbildning eller låg inkomst är de som använder föräldraledigheten minst. Det visar rapporten från Inspektionen för Socialförsäkringen, ISF.

Ann-Zofie Duvander tycker det är viktigt att ta reda på varför de med låg inkomst stannar hemma minst med sina barn. Hon tror att det kan bero på att många i den gruppen har otrygga anställningar. Många är kanske rädda för att förlora sitt jobb, säger Ann-Zofie Duvander.

– Jag tänker på att man har en arbetsplats och en arbetssituation som gör att man har möjlighet att  vara borta utan att förlora sitt jobb, eller förlora för mycket ekonomiskt av att vara borta. Det här kräver ofta en fast anställning. Vi vet att det är en större andel som inte har det idag.