Borås

Många samtal till Borås stads stödlinje för ensamma äldre

1:29 min
  • Borås stad drog genom Träffpunkt Simonsland igång en stödlinje för ensamma äldre i början av pandemin.
  • Efter ett år har stödlinjen tagit emot runt 2 500 samtal med flera hjärtskärande historier, men de allra ensammaste har man ändå inte nått.
  • "Näst intill alla samtal vi fått har handlat om handling och apoteksärenden", säger Sofie Nelsén, chef för Träffpunkt Simonsland.