Energiutvecklingen

Många satsar på småskalig kärnkraft

1:53 min
  • I ett 70-tal länder utvecklas småskalig kärnkraft, SMR, även svenska Vattenfall samarbetar om en reaktor i Estland.
  • Nyligen meddelade franska EDF att de håller på att utveckla en reaktor för den franska marknaden.
  • EDF räknar med att deras anläggning, som även ska producera vätgas, ska vara färdig att tas i bruk till år 2030.