GRANSKNING

Många unga som dömts för mord utredda av socialen innan brottet

1:43 min
  • Nästan alla unga som dömts för mord senaste fem åren har utretts av socialtjänsten före morden, det framgår av en granskning från P1-programmet Kaliber,
  • "Det här visar på ett enormt systemfel som vi har i det här landet", säger Ardavan Khoshnood, kriminolog vid Lunds universitet.
  • "Det behövs fler tvingande åtgärder", kommentar socialminister Lena Hallengren (s).

Nästan alla unga som dömts för mord de senaste fem åren, har utretts av socialtjänsten före morden. Det visar en granskning som P1-programmet Kaliber har gjort.

- Det visar ju på ett enormt systemfel som vi har i det här landet, säger Ardavan Khoshnood, kriminolog vid Lunds universitet.

Kaliber har gått igenom alla domar som rör mord, där de som dömts var under 18 när de begick brottet. Av de totalt femton unga som dömts under de senaste fem åren, har alla utom en utretts och fått insatser av socialtjänsten före morden.

Socialtjänsten i flera kommuner som Kaliber har varit i kontakt med, säger att det är svårt att fånga upp de här unga/den här gruppen, eftersom det finns få verktyg för dem att ta till mellan frivilliga insatser, och omhändertagande genom lagen om vård av unga.

Vi ställer frågan till socialminister Lena Hallengren om hur regeringen ser på vår genomgång av domar och socialtjänstens verktyg i dag. Lena Hallengren svarar i ett mail till Kaliber att det behövs fler tvingande åtgärder och att regeringen gett i uppdrag till en utredare att se över möjligheterna för begränsningar i barn och ungas rätt att vistas på vissa platser, ett så kallat vistelseförbud.

Socialministern skriver också att Socialstyrelsen i en utredning föreslår att åldern för att kunna få öppna insatser, som till exempel samtal, utan vårdnadshavarnas sam­tycke sänks från 15 år till 12 år.

Socialstyrelsens förslag har skickats ut på remiss och remisstiden går ut i början av nästa år.