Strömförsörjning

Stora strömavbrottet i Härjedalen och Berg åtgärdat

0:38 min
  • Alla ska ha fått tillbaka strömmen efter lördagsmorgonens stora avbrott som drabbade tusentals hushåll i Härjedalens och Bergs kommun och som berodde på ett fel i Svenska kraftnäts ledningsnät.
  • Den som eventuellt fortfarande är utan el uppmanas av lokala elbolagen att göra felanmälan.

I Strömsunds kommun i området kring Renålandet och Bonäset var 16 hushåll mitt på dagen på lördagen fortfarande strömlösa efter ett annat strömavbrott som uppstått under natten mot lördagen och där som mest drygt 150 hushåll var drabbade.

Felavhjälpning pågickoch ny preliminär klartid beräknades till klockan 15 på lördagseftermiddagen.