Många utmaningar när sjukhusen ska få ihop sommarbemanningen

1:59 min
  • Flera akutsjukhus upplever att det är svårare i år än förra året att få ihop sommarbemanningen, det framgår av uppgifter som personalansvariga lämnat till Ekot. 
  • Helsingborgs lasarett är ett av sjukhusen. 
  • ”Frivilliga förflyttningar är inte lika intressant för medarbetarna och sen har vi större utmaningar med bemanningssjuksköterskor”, säger Charlotta Ankarlilja, HR-chef på sjukhuset.