Corona.

Människohandel till Sverige under pandemin

2:00 min
  • Utländska nätverk som organiserar prostitution tros ha flyttat verksamhet till Sverige under coronapandemin, enligt Jämställdhetsmyndigheten.
  • Det eftersom vi här inte har haft någon nedstängning, likt det man haft i flera andra europeiska länder.
  • Antalet polisanmälningar om människohandel för sexuella ändamål ökade förra året, jämfört med tidigare år, enligt preliminära siffror från BRÅ.

Yvonne Karlsson utreder prostitution och människohandel vid Jämställdhetsmyndigheten.

– Det har dykt upp lite fler grupper av personer, där man kan tänka att det är organiserat från vissa europeiska länder. För här i Sverige har det funnits en annan rörelsefrihet hela tiden, säger hon.

Myndigheten har fått rapporter om att det kommit kvinnor, som misstänks vara utsatt för människohandel, från länder som vanligtvis inte bedriver den typen av verksamhet i Sverige.

Dessutom har man noterat ett större inflöde av kvinnor från länder som traditionellt reser till Sverige, som en del i människohandel. Till exempel Rumänien.

– Det har ju funnits en exploatering av personer från Rumänien tidigare. Men där har man sett att det kommit fler personer under perioder, säger Yvonne Karlsson.

Antalet polisanmälningar om människohandel för sexuella ändamål ökade något under 2020, jämfört med tidigare år, enligt preliminära siffror från Brottsförebyggande rådet.

Totalt i landet gjordes 109 anmälningar förra året (att jämföra med 106 anmälningar 2019, och 93 anmälningar 2018).

Det är Polisregion Syd som står för den största ökningen, med totalt 25 anmälda fall förra året. I flera andra polisregioner har antalet anmälningar minskat.

Yvonne Karlsson säger också att Jämställdhetsmyndigheten haft svårare hjälpa personer som utsatts för människohandel i Sverige att återvända till sina hemländer.

– Det kan handla om att man behöver få hjälp med ledsagning fysiskt hela vägen till sitt hemland. Återvändandestödet har blivit ett stort bekymmer, det är väldigt många resor som har ställts in. Man får titta på nya vägar.