Människor satsar på mer hellre än mindre – även när det är irrationellt

1:08 min

De allra flesta satsar på att försöka lägga till saker istället för att fundera på vad som kan tas bort när de ska lösa ett problem, vilket är en slags mental genväg för problemlösning som gör att vi fattar irrationella beslut.

Människors instinkt är att lägga till saker snarare än ta bort när de ställs inför problemlösning, enligt en studie publicerad i Nature.

I studien ingick över tusen deltagare och de ställdes inför olika problemlösningssituationer. Bland annat en instabil legokonstruktion, som liknade ett bord med bara ett ben, där man antingen kunde ta bort en bit för att göra den stabilare eller lägga till minst tre bitar.

Alla deltagarna fick reda på att lägga till en bit kostade 10 cent, men hälften av deltagarna påmindes också om att ta bort en bit var gratis. I gruppen som inte fått en påminnelse, där var det bara 41 procent som kom på att en legobit kunde tas bort.

Majoriteten av deltagarna fortsatte alltså att instinktivt vilja lägga till bitar även när det inte var ekonomiskt rationellt. Medan i gruppen som fått en påminnelse om att det var gratis att ta bort legobitar, där var det 61 procent som tog bort en legobit istället för att lägga till legobitar.

Forskargruppen pekade på utvecklingen av barncyklar som ett exempel på det här fenomenet. Länge fanns det bara barncyklar med stödhjul, man hade alltså löst problemet med vingliga cyklar och vingliga barn genom att tillföra fler hjul och mer stöd. Tills någon för några år sedan kom på att man istället kan ta bort tramporna på en tvåhjulig cykel, vilket då gör att barn kan sparka sig fram och hålla balansen med benen istället.

Lars-Olof Johansson, professor i psykologi vid Göteborgs universitet, tycker att studien sätter fingret på att vi människor verkar ha en slags mentala genvägar, så kallade heuristiker, för problemlösning där vi automatiskt tänker att mer alltid är bättre än mindre.

– Studien pekar på att det finns en omedveten önskan att vi hellre vill lägga till än ta bort. Till och med när det kostar att lägga till. Den bekräftar bilden av att människan inte alltid är rationell när det kommer till resurshantering.

Källa:
Adams, G.S., Converse, B.A., Hales, A.H. et al. People systematically overlook subtractive changes. Nature 592, 258–261 (2021). https://doi.org/10.1038/s41586-021-03380-y