Ursprungsbefolkning

Maorier överrepresenterade av dömda för pandemilag

1:36 min
  • I Nya Zeeland har hundratals personer dömts för att ha brutit mot landets pandemilag. Ett ovanligt stort antal av de dömda tillhör landets ursprungsbefolkning maorier.
  • Sedan lagen infördes har närmare 7 600 överträdelser rapporterats och fler än 450 personer har dömts för att ha brutit mot pandemirestriktionerna.
  • Majoriteten av de som anklagats och dömts tillhör ursprungsbefolkningen maorier, vilket ytterligare satt fart på diskussion i landet om en utbredd rasism inom polisen och rättsväsendet som under många år anklagats för rasistisk särbehandling av maorier.