INFRASTRUKTUR

Marginell utsläppsminskning - trots 800 satsade miljarder

2:00 min
  • Trafikverket har föreslagit vilka väg- och järnvägsprojekt som 799 miljarder kronor ska satsas på till 2033.

  • Klimatmålet är att utsläppen ska minska med 70 procent till 2030 inom transportsektorn, men infrastrukturplanerna innebär att utsläppen från trafiken bara kommer att minska med 1 procent enligt Trafikverket.

  • "Man kan inte bygga bort klimatutsläppen." säger Lennart Kalander, avdelningschef för nationell planering på Trafikverket.