Militär

Marinens sjömakt behöver bli tre gånger större

1:42 min
  • Akademien är idag Sveriges äldsta och förmodligen även ett världens äldsta militärvetenskapliga samfund, 250 års-firandet kommer bland annat ske i Karlskrona den sista september.
  • Men samtidigt ser man stora behov av utökning av den svenska marinen. 
  • "Marinen bör vara tre gånger större än den är idag. Sverige som nation kommer bli utmanade", säger Bo Rask, sekreterare i Akademien och före detta kommendör.