GRUVOMRÅDE

Mark- och miljödomstolen på plats i Kaunisvaara

0:45 min
  • Under torsdagen är mark- och miljödomstolen på plats i Kaunisvaara för att titta närmare på den befintliga gruvverksamheten och på det planerade utökade gruvområdet.

  • Det är en del i domstolens prövning av Kaunis Irons ansökan om tillstånd till fortsatt och utökad gruvverksamhet i Tapuli, Palotieva och Sahavaara gruvor.

  • Dessutom har Naturvårdsverket ansökt om att delar av det befintliga tillståndet för gruvan i Tapuli och anriktningsverket i Kaunisvaara ska återkallas. Förutom domstolen deltar gruvföretaget, olika myndigheter och andra berörda.