Klimat

Matexperten: “Våra matvanor kan komma att förändras“

1:42 min
  • Världsproduktionen av flera viktiga födoämnen, bland annat majs, ris och soja, kommer att minska avsevärt till nästa sekelskifte, på grund av klimatförändringarna, det visar en ny rapport från Stockholm environment institute.
  • Richard Tellström, docent och expert vid SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, tror att våra matvanor kan förändras.
  • “Den i Sverige kulturellt mycket viktiga fikapausen är ju starkt förknippad med att också ta en kopp kaffe och där väntas alltså kraftigt minskade skördar”, säger Richard Tellström.