Med anledning av medieuppgifter rörande Ekot

Sveriges Radio kan bekräfta att när Ekots chef, Klas Wolf-Watz, fick kännedom om en situation som kunde leda till att redaktionens integritet skulle kunna ifrågasättas agerade han direkt på denna information. En reporter som var involverad sade upp sig på egen begäran i oktober 2020.

– Det här är ett personalärende och jag diskuterar inte detaljer kring personalärenden vare sig internt eller externt. Men så fort jag i mitten av september fick kännedom om en situation som innebar att redaktionens integritet kunde ifrågasättas, agerade jag och vidtog direkta åtgärder. Reportern har på egen begäran lämnat Ekot och Sveriges Radio tidigt i oktober 2020. 
  
– Vi har gått igenom de publiceringar som är relevanta i det här sammanhanget och står bakom dem, vi bedömer dessa som fortsatt nyhetsmässigt relevanta, säger Klas Wolf-Watz, chef Ekot.  

Sveriges Radio hanterar alltid personalärenden med största möjliga integritet för alla involverade och kommer därför inte att kommentera detaljer gällande hanteringen av detta ärende.

Foto Klas Wolf-Watz (Fotograf Micke Grönberg/Sveriges Radio)

Presskontakt: Claes Bertilson, presschef, 070-327 7807 eller claes.bertilson@sverigesradio.se

Klas Wolf-Watz intervjuades i P1-morgon 5 maj 2021 med anledning av ärendet som beskrivs ovan. Ta del av den intervjun här.

Klas Wolf-Watz intervjuades och debatterade ärendet i Studio Ett 5 maj 2021 Ta del av det inslaget här

Klas Wolf-Watz deltog också i en debatt i samma ämne i Studio Ett kväll 5 maj 2021 Ta del av den debatten här