Medienyheter

Mediepolitiken alltmer passiv

Mediepolitiken har blivit alltmer passiv de senaste åren, det här visar en undersökning från Institutet för mediestudier.

På 90-talet lades i genomsnitt 30 motioner per år, men den siffran har sjunkit rejält under 2010-talet och det senaste räknade året, 2019, lades bara totalt sju motioner.

Det enda parti som sticker ut är Moderaterna som under som senaste tio åren lagt nästan lika många mediepolitiska motioner som alla andra riksdagspartier tillsammans.

Medieanalytiker Olle Lidbom har gjort undersökningen.

– Intresset för mediepolitik har svalnat. Politiker verkar inte tycka att det är intressant eller viktigt eller ett område där man tror att man kan ha en påverkan. Det tycker jag är oroväckande eftersom mediepolitik är ett område som politiker annars pratar sig väldigt varma för, man har väldigt mycket åsikter om det och man tycker det är en viktig del av det demokratiska samtalet, samtidigt är det politiska intresset väldigt svagt, säger han till oss på Medierna.