Medlem av talibanorganisation i Oslo polisanmäld

1:41 min

En taliban i den afghanska delegationen som just nu är i Norge har polisanmälts. Det handlar om Anas Haqqani som ingår i det ökända Haqqani-nätverket.

Andreas Stefansson, som är generalsekreterare för Svenska Afghanistankommittén:
– Det finns fler inom talibanledningen som har fruktansvärda brottsregister och det är klart att det är oerhört känsligt det här och är ju också anledningen till att omvärlden varit väldigt avvaktande – hur ska man förhålla sig? Men samtidigt har vi inga andra alternativ än att faktiskt föra dialog med de som de facto har makten.

Det är den norsk-afghansk medieexpert Zahir Athari som har polisanmält Haqqani för krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten.

Men Andreas Stefansson pekar på att det afghanska samhället, före talibaners maktövertagande, var helt beroende av utländskt bistånd för att kunna upprätthålla samhället och att det nu handlar om att rädda det afghanska folket.

För Sveriges del är det
uteslutet att bjuda in talibanstyret på det sätt som sker nu i Norge, enligt biståndsminister Matilda Ernkrans.

– Vi överger inte den afghanska befolkningen. Naturligtvis gör vi från Sveriges sida stora insatser, inte minst när det gäller det humanitära stödet till den afghanska befolkningen. Vi gör också stora insatser inom FN systemet och har mycket samtal med USA också som är nyckelaktörer i detta. Men vi stödjer inte den självutnämnda talibanregimen och det vill vi vara väldigt tydliga med.