BORÅS

Mehran kan inte tvångsutvisas – och får inte jobba i Sverige

1:53 min
  • När Mehran och Mozhgan i Borås förra året fick avslag på sina asylansökningar, innebar det samtidigt att de förlorade sina arbetstillstånd och därmed möjligheten att försörja sig själva. 
  • Eftersom de fruktar för sina liv i Iran medverkar de inte frivilligt till att återvända, och svenska myndigheter kan inte tvångsutvisa dem eftersom Iran inte tar emot dem. 
  • Mehran och Mozhgan har valt att stanna i Sverige trots svårigheterna det innebär att leva som papperslös.