SKOLA

Mellösabon: "Skolan är motorn som för folk samman"

1:55 min
  • Föräldrar i Mellösa kämpar för att få behålla den nedläggningshotade Kyrkskolan i Mellösa utanför Flen.

  • Frågan om Kyrkskolan kommer att tas upp på kommunstyrelsens arbetsutskott i Flen den 27 september.

  • "Det är ju frustrerande att barnen får leva i ett limbo - de vet inte vilken skola de ska gå på, vi föräldrar vet inte vilken skola de ska gå på", säger Calle Landsberg, som har sin son på skolan.