integration

Mentorer ska hjälpa utrikesfödda kvinnor i arbete

1:52 min
  • Nya Kompisbyrån startar projektet Klara, Färdiga, Kvinna i Sundsvall, där kvinnor i arbetslivet och utrikesfödda kvinnor ska samarbeta.
  • Mentorerna ska stötta deltagare att utöka sitt nätverk och ge stöd i att söka arbete eller studier.
  • "Utrikesfödda kvinnor får inte lika mycket stöd i sitt jobbsökande", berättar delprojektledaren Nina Yeh.